Поради щодо стилю письма

Посилання на оригінальну статтю: http://www.cs.engr.uky.edu/~raphael/writing.html

Технічне написання має бути чітким і лаконічним. Закручені формулювання і складні структури речення роблять текст нечитабельним. У той же час, правильні зображення і елегантні конструкції роблять читання приємним процесом. Ось декілька пропозицій для освоєння гарного стилю.

Робіть прямий і сильний посил

Простота

Фразу «x може вважатися y» найкраще замінити на «x такий же, як у». Конструкція «це x, що побачив y» повинна бути записана як «x побачив y». У тому ж дусі «ми посилаємось на x, як на того хто бачить y» має бути замінено на «ми кажемо, що x бачить y».

Посилення

Абстрактні іменники і герунди слабкіші, ніж герунди і дієприкметники, які в свою чергу слабкіші, ніж дієслова. Спробуйте посилити слабкі конструкції. Наприклад, «Близькість до свиней веде до бруду» можна замінити реченням «Якщо ти ляжеш поруч зі свинею, встанеш брудним».

Слабкі прикметники та прислівники

Багато прикметників і прислівників додають реченню мало змісту. Часто більш доцільно видалити прикметники «простий», «основний», «істотний», «великий» і «фундаментальний», а також їхні прислівні форми. Деякі прикметники — це реклама без змісту. Якщо ви не пояснюєте, що маєте на увазі, не використовуйте такі слова, як «просунутий», «потужний», «складний», «гнучкий» або «спеціальний».  

Слабкі дієслова

Деякі дієслова, зокрема «виконувати», «робити», «являється», «може», часто використовуються в ситуаціях, коли можна знайти набагато краще дієслово. Наприклад, «поліцейський виконав перевірку після того, як таксист зробив дзвінок», краще переробити, як «поліцейський перевірив після того, як таксист подзвонив». Аналогічним чином, «я не можу провести визначення хвороби на основі одного симптому» повинно бути написано як «я не можу його продіагностувати з одного симптому».  Якщо ви побачите, що більша частина інформації передається іменниками, і дуже мало — дієсловами, ви повинні використовувати більш сильні дієслова. Одним із таких симптомів є надмірне використання «являється» і «являються». Аналогічно, якщо ви говорите про дію, не говоріть: «A може робити B»; замість цього скажіть «A робить B».

Подвійне заперечення

Видаліть подвійні заперечення. Замініть «не може не прийти» на «прийде». Замініть «нічим не відрізняється від» на «схожий на» або «такий самий». Іноді краще замінити «не менше» на «більше або дорівнює», навіть якщо така заміна ускладнює конструкцію речення.

Тримайтесь у рамках

Не будьте занадто неформальними. Уникайте таких термінів, як «багацько» або «круто». Ви повинні бути більш точними і більш формальними.

Самозаперечення

Не суперечте собі в тому ж реченні, в якому ви робите позитивне твердження. Почекайте до наступного речення.

Будьте зрозумілі

Час, спосіб і стан

Час: Використовуйте теперішній час, якщо не існує надзвичайної потреби використовувати щось інше. При необхідності можна використати час ‘perfect tense’ замість звичайного минулого часу.

Спосіб: Використовуйте дійсний спосіб замість наказового («x» або «ми бачимо х» замість «згадайте х» або «подивіться на х»), що змушує читача вжити певних дій. У більшості випадків, дійсний спосіб є більш сильним прийомом. Крім того, уникайте слів «зробив би», «пішов би» — «зроблю» і «піду» звучить набагато краще.

Стан: намагайтеся уникати пасивного стану. Активний звучить більш чітко і прямо.

Латинські абревіатури

Часто краще використовувати «наприклад» і «іншими словами» замість «e. g.» і «i. e.». Так само «і так далі» краще, ніж «і т.д.».

Технічна термінологія

Якщо ви вже почали використовувати технічний термін для якоїсь концепції, завжди використовуйте цей же термін кожен раз, коли ви пишете про цю концепцію. Не вводьте синонімів, але можете використати стандартну абревіатуру. Також корисно виділити жирним шрифтом новий термін, аби читач міг легко знайти його визначення.

Що і який

Я вважаю корисним розрізняти прийменники «що» і «який». Якщо підрядне речення допомагає визначити іменник, тобто є важливим і не може бути вилучене, то доречно використовувати «що» і не відокремлювати його комами. Часто слово «що» служить прямим доповненням підрядного речення. У цьому випадку слово «що» може бути відкинуто. Якщо підрядне речення надає додаткову інформацію незначного характеру (побічну) і може бути видалене, доцільно використовувати «який» і відокремити підрядне речення комами.

Вказівні прикметники

Слова «цей», «ці» і «ті самі» завжди вимагають іменника. Приклад: «Це призводить до того ж» повинно бути замінено на «ця техніка призводить до великої економії». Подібним чином, «це», «що», і «вони» повинні завжди йти після чіткого слова-попередника.

Вибір слова

Спробуйте вибрати найбільш конкретне слово, яке описує ваш предмет. Наприклад, «валлієць» є більш специфічним, ніж «європеєць», який є більш конкретним, ніж «людина», який є більш конкретним, ніж «ссавець».

Деякі конкретні пропозиції:

Не плутайте «легальні» (відповідно до закону) з «дійсними» (відповідно до деяких обмежень).

Напишіть «тому що» замість «бо», якщо ви показуєте причинний зв’язок.

Не говоріть «питання», коли ви маєте на увазі «проблему» або «труднощі».

Не говоріть «як такий», коли ви маєте на увазі «тому» або «таким чином».

Не використовуйте зворот «тим часом», який позначає місце події в часовій лінії, коли маєте на увазі «але», «однак», «хоча», або «в той час як».

Порівняння

Не говоріть, що щось є «краще», «швидше» або «більше» в будь-який спосіб, якщо ви явно не вказуєте, з чим ви його порівнюєте. Наприклад, не говоріть «Синтаксис цієї мови робить читання легшим».

Дотримуйтесь правил граматики

Цитати

Цитати слід розглядати як вставні слова (навіть якщо вставні слова беруться у квадратні дужки) і вони повинні бути граматично відокремлені від речення.

Коли ви представляєте ідею, яка базується на чужій роботі, посилання, яке ви цитуєте, повинно бути «первинним»: воно повинно являти собою перше опубліковане використання цієї ідеї, а не згадування цієї ідеї у вторинному джерелі, наприклад, у Вікіпедії.

Множини

Деякі слова, що походять з грецької та латини, мають неправильні множини. Тому слід звертати увагу, що деякі множини ніколи не повинні використовуватися там, де потрібна форма однини.

Пунктуація

Перед знаками пунктуації ніколи не ставляться пробіли (за винятком тире та лівої дужки). За знаком пунктуації завжди слідує один пробіл, за винятком лівої дужки, яка не має пробілів, крапки в кінці речення, який має два пробіли, і двокрапки, яка іноді має два пробіли. Після двокрапок ставляться два пробіли і велика літера, якщо після них починається клауза; якщо ж ні, після двокрапки ставиться один пробіл і маленька літера. Клауза є реченням або його фрагментом, що має як підмет, так і присудок. Незалежні клаузи в межах одного речення розділені крапкою з комою. (Приклад: «Я прийшов до тями; сонце вже встало»). Складнопідрядні клаузи (ті, що вводяться сполученнями, наприклад «з», «і» або «але»), відділяються комами. Не відділяйте підмет і присудок одного і того ж речення комою. Якщо цитований текст має закінчуватися знаками пунктуації, розмістіть знаки пунктуації всередині лапок (правило не розповсюджується на цитування технічного терміну, коли пунктуацію можуть помилково прийняти за частину цього терміну). Не ставте будь-які знаки пунктуації в кінці заголовку, якщо заголовки не являють собою ціле речення.

Прикметники з двох слів

Прикметники, що складаються з двох слів, вимагають дефісу між цими двома словами. Натомість, якщо за прислівником йде прикметник, дефіс не ставиться. Ніколи не ставте дефіс між прикметником і його іменником.

Артиклі перед абревіатурами

Якщо поняття скорочено, наприклад, СП для «скороченого поняття», тоді СП не буде вимагати артиклю, якщо використовується як іменник. Але коли абревіатура використовується як прикметник, і без СП іменник все одно вимагав би артиклю, перед абревіатурою теж потрібен артикль. Наприклад, «СП» не вимагає артиклю, але перед «метод СП» артикль ставимо. Заголовок «структура СП» не вимагає артиклю. Це правило є природним для носіїв англійської мови, але досить складним для тих, хто вивчає англійську.

Інші підказки

Дорожні карти

Вам не потрібно говорити, що розділ 1 висвітлює х, розділ 2 показує y, і так далі. Читач може побачити цю інформацію у змісті.

З точки зору

Фраза «з точки зору x» повинна використовуватися лише тоді, коли x — область дискурсу, що має специфічну термінологію, і подальше обговорення буде використовувати ці терміни. Рекомендую взагалі відмовитись від використання цієї фрази.

І т.д.

Списки не повинні закінчуватись словами «і т.д.». Більшість списків починаються з «наприклад», тому немає сенсу вказувати, що існує ще більше прикладів.

Дієслівні іменники

Деякі іменники можуть бути використані як дієслова, наприклад, «мати думку» і «рідна мати». Але часто створення дієслів з іменників може призвести до жахливих перекрутів. Те ж саме стосується і прикметників, що використовуються як іменники, і взагалі, зі словами, які використовуються неналежним чином (наприклад, «клік» — «клікабельність»). Така ситуація характерна для навмисного використання незрозумілого бюрократичного жаргону.

Гендерні займенники

Іноді гендерні займенники досить важко не використовувати, але зусилля того варті. Часто «її» або «його» можна замінити на «людини» або «індивіда». На жаль, заміна словом «особа» звучить дивно. Сказати «він/вона» або замінити «чоловік» на «людина» роздратує більшість читачів, хоча і є більш прийнятним варіантом.

Зміна коней на переправі

Намагайтеся не порушувати паралельні структури, відхиляючись від синтаксичного паралелізму. Наприклад, не пишіть: «Він гарно виглядає, гарно звучить, і зовнішність у нього приваблива». Крім того, не робіть різких переходів між активним і пасивним станом, приведіть у відповідність дві частини думки. Наприклад, не говоріть: «Фарбування будинків їх зберігає, а також чагарники прикрашають будинки». Замість цього скажіть: «Фарбування будинків зберігає їх, а чагарники — прикрашають».

Вставні ремарки

Намагайтесь уникати вставних ремарок. Якщо їх треба зробити, варто розмістити їх у звичайних реченнях.

Список використаної літератури

Кожен, зацікавлений у отриманні хороших письменницьких навичок, повинен прочитати класичний нарис Джорджа Оруелла «Політика і англійська мова». Наприкінці цієї 10-сторінкової роботи Оруелл перелічує кілька правил, які слід дотримуватися. Серед них є така порада, що англосаксонські слова часто бувають сильнішими, ніж латинські слова, і що треба порушити усі правила, перш ніж написати щось непристойне. Хорошим керівництвом з англійського стилю є книга Фаулера «Сучасне використання англійської мови». Книга Струнка та Уайта, «Елементи стилю» теж недорога і цікава. «Американський Словник Спадщини» обговорює використання англійської мови і погоджується з моїм упередженням щодо «цього» і «що/який». Книга Лінн Ферс, «Їсть, Стріляє, Їде» має дуже цікаву довідку щодо пунктуації. Також, ви можете проглянути поради для письма від Університету Північної Кароліни.