Аналіз рейтингів ефективності соціальної відповідальності організацій у різних країнах світу

Основні продуктивні сили сучасного світу належать великим компаніям-виробникам, які є гравцями міжнародного ринку. Вони прагнуть принести в країни, куди вкладають свої капітали, власну соціальну ідеологію, звичайні для них норми трудових відносин, партнерство з профспілками, соціальну відповідальність. Концепція корпоративної соціальної відповідальності формувалася майже півстоліття під тиском держав і великих громадських організацій. До середини 90-х років минулого століття соціальні й екологічні питання тісно переплелися у загальну концепцію сталого розвитку. У більшості розвинутих країн загальноприйнятою стала так чи інакше змінена теорія розумного егоїзму, згідно з якою вкладення ресурсів у соціальні програми є одним із факторів забезпечення стабільного розвитку бізнесу.

Згідно з визначенням Європейської комісії (сorporate social responsibility – CSR), корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) — це особлива концепція, згідно з якою компанії вирішують добровільно внести свій вклад у покращення суспільства та чистоту навколишнього середовища. У 1970-х роках термін КСВ почав вживатися у міжнародній практиці.

Особливістю оцінки ефективності відносин соціальної відповідальності, є низький рівень технологічності управління в даній сфері. Розробка оцінки ефективності соціальних технологій, незважаючи на всі їх різноманіття і різноманіття соціальних інвестицій, значно відстає від запитів практики. Завдання технології управління, в тому числі в соціальній сфері, загострилися в Росії в зв’язку з переходом до ринку, роздержавленням власності, залученням працівників (власників, найманого персоналу) в процес прийняття управлінських рішень. Реальності російської економіки (активізація громадської думки, демократизація, трудові національні конфлікти) потребують соціально-психологічному оснащенні позицій менеджменту. При цьому традиційного опису та пояснення того чи іншого соціального феномена виявляється недостатньо. Необхідно моделювання та конструювання соціальних процесів, розробка соціальних технологій управління на рівні організації. Соціальні програми (проекти) сприяють визначенню оптимальних співвідношень стратегічних і тактичних завдань щодо підвищення ефективності управління організацією.

Ознаками технологізації є розмежування, поділ, розчленування соціального процесу на етапи (фази, операції), контроль однозначності виконання процедур і операцій. Технологізації управління соціальними процесами дозволяє вирішити такі завдання:

 • зафіксувати склад оптимально необхідних операцій (процедур), які забезпечують регулювання соціальних процесів;
 • забезпечити стандартизацію процесу управління;
 • визначити форми об’єднання дій замовників та виконавців;
 • визначити межі дій виконавців;
 • створити умови відкритості (інформованості) у взаємодіях виконавців соціальних проектів;
 • виміряти і визначити механізми поведінки учасників;
 • визначити оцінки стійкості та ефективності соціальних процесів.

Вважається, що рух за соціальну відповідальність бізнесу виник наприкінці 40-х років минулого століття в США як елемент захисту вільного ринку від комуністичної ідеології. У ХХІ столітті комуністична загроза канула в Лету, але соціальна відповідальність світових корпорацій продовжує розвиватися і набуває нових масштабів. Тільки в США та ЄС інвестиції в КСВ досягають $2 трлн.

Виділяють чотири основних типи соціальної відповідальності бізнесу. Базова відповідальність, економічна − включає створення робочих місць і сплату податків для підтримки життєдіяльності держави. Юридична відповідальність передбачає дотримання бізнесом місцевих і міжнародних законів. Етична відповідальність вимагає дотримання співробітниками і компанією в цілому загальнолюдських норм поведінки у взаєминах один з одним, конкурентами, державою і суспільством.

Найвищий тип соціальної відповідальності − добровільна. Це інвестування в проекти, що приносять значну користь суспільству, але не мають прямої віддачі. Це захист навколишнього середовища, інвестиції в здоров’я та грамотність населення, інфраструктуру, боротьбу з бідністю і т.д.

З метою аналізу ефективності соціальної відповідальності організацій у різних країнах світу було розглянуто ряд рейтингів на різних міжнародних ресурсах.

На сайті журналу Форбс (The Forbes) опубліковано рейтинг організацій за рівнем соціальної відповідальності за підсумком 2017 року.

Щорічне дослідження складається репутаційним інститутом (RI), консалтинговою фірмою з управління репутацією в Бостоні. Він відстежує репутацію компаній за рівнем соціальної відповідальності, зважуючи споживчі уявлення про керування компанією, позитивний вплив на суспільство та ставлення до працівників, для чого має власну систему показників RepTrak. Дані наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1

Організація / Компанія Оцінка Країна Галузь
1 Lego 74,4 Данія Іграшки, дитячі товари
2 Microsoft 74,1 США Технології, програмне забезпечення
3 Google 73,9 США Хмарні технології
4 Walt Disney Company 73,5 США Розваги, телеіндустрія
5 BMW Group 71,5 Німеччина Виробництво автомобілів
6 Intel 71,1 США Технології, електроніка
7 Robert Bosch 71,0 Німеччина Технології, автомобільна та промислова техніка
8 Cisco Systems 71,0 США Телекомунікації
9 Rolls-Royce Aerospace 70,7 Великобританія Літако-, автомобілебудування
10 Colgate-Palmolive 70,4 США Побутова хімія, засоби особистої гігієни

За версією ділового журналу Fortune рейтинг компаній за рівнем ефективності соціальної відповідальності у 2018 році має наступний вигляд:

 Таблиця 2

Організація / Компанія Країна Галузь
1 Reliance Jio Індія Телекомунікації
2 Merck & Co. США Фармацевтика
3 Bank of America США Банківські послуги
4 Industria de Diseño Textil Sociedad Anónima Іспанія Текстильна промисловість
5 Alibaba Group Китай Інтернет-комерція
6 The Kroger Co. США Продаж товарів
7 Xylem Inc. США Технології очистки води
8 ABB Швеція, Швейцарія Електротехнології
9 WW Inc., Weight Watchers США Харчові добавки
10 Hughes Network Systems США Телекомунікації

 

Окрім цього, видання підготувало перелік топ-6 молодих компаній з великим потенціалом у питаннях ефективності соціальної відповідальності:

Організація / Компанія Країна Галузь
1 Dexcom, Inc. США Технології, фармацевтика
2 Wari SA Сенегал Фінансові послуги
3 Etsy США Інтернет-комерція
4 EF Education First Швейцарія Освіта
5 Qingdao Aucma Company Limited Китай Технології, фармацевтика
6 Thrive Global Holdings, Inc. США Телекомунікації, програмне забезпечення

 

За даними канадського економічного та фінансово-аналітичного видання Corporate Knights, топ-10 компаній за сумою показників впливу на довкілля (екологічних) та соціальних (плинність кадрів, рівень заробітної плати, гендерні показники тощо) наведені у Таблиці 3. У додатках наведено повний перелік із топ-100 компаній та організацій (G100).

Таблиця 3

Організація / Компанія Оцінка Країна Галузь
1 Dassault Systemes SE 86,13 Франція Технології, програмне забезпечення
2 Neste Oyj 85,19 Фінляндія Паливно-енергетичний комплекс
3 Valeo SA 83,59 Франція Автомобільні комплектуючі
4 Ucb SA 79,52 Бельгія Фармацевтика
5 Outotec Oyj 78,27 Фінляндія Паливно-енергетичний комплекс
6 Amundi SA 77,85 Франція Фондовий ринок, ринок капіталу
7 Cisco Systems Inc 77,02 США Телекомунікації
8 Autodesk Inc 76,92 США Технології, програмне забезпечення
9 Siemens AG 76,71 Німеччина Електроніка, промислове, побутове, медичне обладнання
10 Samsung SDI Co Ltd 86,13 Південна Корея Електроніка, промислове, побутове обладнання

 

Проаналізувавши рейтинги організацій на рівнем ефективності соціальної відповідальності з різних джерел, можна помітити, що серед фаворитів в кожному з рейтингів фігурують компанії зі Сполучених Штатів та країн північно-західної Європи. Що ж стосується галузей, то найбільш соціально відповідальними є компанії у сфері ІТ-технологій та телекомунікацій. Вони максимально «environment friendly» та слідують основним принципам корпоративної соціальної відповідальності. Окремо варто відмітити і компанії, що займають топові позиції і при цьому займаються видобутком палива або виготовленням обладнання, адже це свідчить про застосування ними новітніх технологій, що мають мінімальний негативний вплив на навколишнє середовище.

Шкода, що у таких рейтингах міжнародних ресурсів поки що відсутні українські компанії, але є надія, що через кілька років підприємства в Україні почнуть ставитися до свого персоналу більш відповідально, а також переходитимуть на більш сучасні енергозберігаючі та екологічно-відповідальні технології.

Ефект від впровадження соціально-відповідальної політики проявляється у створенні позитивного іміджу, підвищенні репутації та гудвілу, встановленні міцних зв’язків із цільовими аудиторіями. Хоча формування позитивного іміджу на засадах корпоративної соціальної відповідальності – це процес неперервний, який потребує значних грошових коштів, переваги, які отримує підприємство в результаті є достатньо вагомими. Так, наприклад, при ефективному вкладанні грошових коштів у соціальний розвиток персоналу, підприємство забезпечує залучення і утримання висококваліфікованих кадрів, підвищує продуктивність праці, збільшує обсяги продажів, максимізує прибуток. Витрачаючи кошти на екологічну безпеку та соціальний розвиток громадськості, підприємство залучається підтримкою органів державної та місцевої влади, а також інших цільових аудиторій (що гарантує довгострокову успішну діяльність). Але слід пам’ятати, що корпоративна соціальна відповідальність орієнтована на перспективу і ті кошти, що підприємство на неї витрачає, повернуться лише згодом, проте у збільшеному обсязі.

 

Список використаних джерел:

 1. https://www.forbes.com/sites/karstenstrauss/2017/09/13/the-10-companies-with-the-best-csr-reputations-in-2017/#e1db859546bf
 2. http://fortune.com/change-the-world/?utm_source=fortune.com&utm_medium=email&utm_campaign=data-sheet&utm_content=2017091113pm
 3. http://fortune.com/2018/08/20/small-companies-change-the-world/
 4. http://www.corporateknights.com/reports/global-100/#requestReport
 5. https://asklib.library.hbs.edu/faq/47472
 6. https://www.smartrecruiters.com/blog/top-20-corporate-social-responsibility-initiatives-of-2018/
 7. https://cdn2.hubspot.net/hubfs/2963875/Resources/2017-Global-CSR-RepTrak-Report.pdf?submissionGuid=2bc0cb76-71a0-4004-9be8-0e26fca6a12d