Економіка

Посилання на оригінальну статтю: http://arnoldkling.com/econ/saving/corpfin.html Корпоративні фінанси – це широкий, складний предмет. Тут ми просто торкнемося пари важливих понять. Корпорації володіють довгоживучими активами, такими як фруктове дерево, яке ми використовували як приклад у базових фінансових розрахунках. Ці довгоживучі активи зазвичай потребують великих видаткових витрат, а потім дають прибуток з часом. Корпорації не можуть платити за […]

За умови достовірної оцінки можливостей підприємства, можна розробити успішну конкурентну стратегію і загалом визначити, яке становище займає підприємство на ринку. Добитися цього можливо за допомогою проведення оперативної і, звичайно, об’єктивної оцінки конкурентоспроможності. Нажаль, на даному етапі, відсутня єдина методика оцінки конкурентоспроможності підприємства, котра була б загальноприйнята та визнана фахівцями. І це попри те, що кількість […]

Оригінал статті “Financial statement analysis” by K. R. Subramanyam, John J. Wild Суб’єкти господарювання проводять компаративний (порівняльний) аналіз фінансової звітності на основі аналізу балансів, звітів про фінансові результати, звітів про рух грошових коштів від періоду до періоду. Це зазвичай включає в себе розгляд змін окремих залишків по рахунках з року в рік або на  багаторічній […]